Fortsatt satsning på Tillgänglig Bio

För synskadade samt personer med läs- och skrivsvårigheter kommer det glädjande beskedet att regeringen fortsätter att satsa på Tillgänglig bio. När projektet avslutas 31 oktober 2014 ska minst fem syntolkade filmer och fem filmtitlar med uppläst text finnas och...

'Confucius' puttar bort 'Avatar'?

Avatar går mycket bra i Kina. Den plöjer fram. Men den kinesiska regeringen vill lämna företräde åt en kommande storfilmen med Chow Yun-Fat  som den gamla lärdomsidkaren Konfucius – ‘Confucius’, eller ‘Kong Zi’.  Vad som sker är att...

Få kvinnliga regissörer speglar filmpolitiken?

Nåja, kanske du upplever titeln på posten en aningen förvirrad, förvirrande eller felaktig? Svensk filmpolitik har ett MYCKET starkt genus perspektiv. Om det är så, hur kan få kvinnliga regissörer spegla filmpolitiken? Hur kan det komma sig att endast en av...

Dyrare biografbesök – ingen ny filmpolitik

Personligen har jag inget emot att biljetterna höjs. Tänk på vad ett teaterbesök eller vad en konsert kostar. Film anses vara lågkultur och underhållning. I dags- och kvällspressen återfinns film i regel på nöjessidorna, inte på kultursidorna. I Sverige bestämde man...