För synskadade samt personer med läs- och skrivsvårigheter kommer det glädjande beskedet att regeringen fortsätter att satsa på Tillgänglig bio.

När projektet avslutas 31 oktober 2014 ska minst fem syntolkade filmer och fem filmtitlar med uppläst text finnas och tekniska utrustningar ska vara installerade i minst 15 av SF Bios salonger, Svenska Bios salonger och övriga biografers salonger.  Dessutom ska en plattform för information om var och när visningar med syntolkning och uppläst svensk text äger rum lanseras, så att personer med särskilda behov och andra biobesökare lätt ska kunna få en överblick av det aktuella utbudet.

Läs hela pressmeddelandet nedan: 

Regeringen har idag givit Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten till bio för människor med nedsatt syn eller som har läs- och skrivsvårigheter.

Det nya regeringsuppdraget är en fortsättning på Tillgänglig bio, ett projekt som avslutades 28 maj 2013. Inom det uppdraget utformades tre tekniska lösningar för visningar med syntolkning och uppläst text för film på bio. Målgrupperna för dessa visningar är personer med synnedsättningar och/eller läs- och skrivsvårigheter, uppskattningsvis en miljon människor. Det återstår dock visst utvecklingsarbete innan den framtagna tekniken kan installeras på landets biografer.

För att fullfölja arbetet med att tillgängliggöra film på bio för personer med synnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter genom syntolkning och uppläst svensk text, har Kulturdepartementet och Näringsdepartementet gett Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen i uppdrag att fortsätta uppdraget Tillgänglig Bio enligt nedan.

– Syntolkade visningar har hittills skett i begränsad omfattning, dessutom med stora regionala skillnader. Syntolkning och uppläst text på biograferna kommer göra stor skillnad för personer med nedsatt syn eller dyslexi, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Tillgänglighet är en mycket viktig fråga för oss på Svenska Filminstitutet. Ytterst handlar det om allas rätt till att ta del av kulturlivet och det rika filmutbudet. Så vi är självklart mycket glada för denna satsning, säger Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet.

Syftet med projektet Tillgänglig bio är att skapa förutsättningar för reguljära visningar med syntolkning och uppläst svensk text för film på bio. Det långsiktiga målet är att öka tillgängligheten av film på bio. Från dagens situation med knappt 150 syntolkade visningar per år ska ca 50 000 visningar vara syntolkade och ha uppläst textremsa inom tre år. Målsättningen är vidare att 25 procent av den miljon människor som har synnedsättningar och/eller läs- och skrivsvårigheter ska ha laddat ner en applikation för syntolkning och uppläst svensk text inom denna period.

När projektet avslutas 31 oktober 2014 ska minst fem syntolkade filmer och fem filmtitlar med uppläst text finnas och tekniska utrustningar ska vara installerade i minst 15 av SF Bios salonger, Svenska Bios salonger och övriga biografers salonger.  Dessutom ska en plattform för information om var och när visningar med syntolkning och uppläst svensk text äger rum lanseras, så att personer med särskilda behov och andra biobesökare lätt ska kunna få en överblick av det aktuella utbudet.

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print