Avatar går mycket bra i Kina. Den plöjer fram. Men den kinesiska regeringen vill lämna företräde åt en kommande storfilmen med  som den gamla lärdomsidkaren Konfucius – ‘‘, eller ‘Kong Zi’. 

Vad som sker är att 2D-visningarna av Avatar upphör. Endast 3D-visningarna fortsätter.

Times Online ser det som ett val mellan amerikansk dollarkraft och kinesisk patriotism:

“Here is the choice: a blockbuster involving noble aliens, evil humans and stunning effects that is breaking cinematic records all over the world. Or a patriotic film featuring the life of Confucius” 

Men jag undrar om det är så enkelt. Kanske dom bara använder den gamle läraren som ett svepskäl? Kan det ligga något i mitt tidigare inlägg, om kritikern som befarade att Avatar skulle stoppas pga politiska skäl?

1.628 biografer slutar visa filmen. Fast Kina har ju förberett omkring 900 biosalonger för 3D. Och det är ju i och för sig en imponerande summa.

FilmMedia-Filmblogg

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print