Några synpunkter om svininfluensans dominans av media- och nyhetsflödet: Tv, dags- och kvällspress, nyhetssajter och bloggar – svininfluensan dominerar fullständigt. Farorna för enskilda individer och samhället ältas ständigt, så det finns inte någon orsak att fortsätta tjatet genom att nämna exempel om vad som sägs.

Vad som är intressant att ta del av är snarare hur svininfluensan utnyttjas – och inte utnyttjas. Först och främst utnyttjas människors rädsla av allt från nyhetschefer, journalister till bloggare för att tillskaffa sig personlig uppmärksamhet. Men främst av journalister. Epedemier – och ännu mer pandemier – är tacksamt att skriva om. Efter sommaren har journalister i regel nyhetstorka. Att skriva så slagkraftigt som möjligt – alltså att skapa reaktioner för att få läsare – blir inte bara en jakt på leverbröd utan en sport. Rädsla säljer. Att journalister tävlar om mest uppmärksamhet genom att skapa stormar i vattenglas är ingen nyhet i sig och något rätt självklart. Vad detta har för konsekvenser med just fallet svininfluensan är rätt att dra slutsatser om – folk reser mindre, går mindre på restauranger, skapar otrygghet i andra utsatta branscher och orsakar därmed nedskärningar och friställningar. Självisk cynism tycks understundom utgöra journalistikens rätta ansikte, inte värnandet om det fria ordet.

Vad som är märkligt i detta sammanhang är att inte fler förstår att, så att säga, “rida på vågen” – nyhetsvågen och mediaflödet. Inte utnyttjar vård- eller läkarförbund nyhetsflödet särskilt väl för att tillskaffa sjukvården bättre resurser. Osjälviskt och ocyniskt skulle man kunna tillstå… Innan vi fortsätter vill jag bara påpeka att för närvarande är jag närmast helt oengagerad av partipolitik. Men vad som riktigt förbryllar mina små grå, måste jag säga, är att inte oppositionen förstår att ta tillfället i akt. Varför inte ta tillfället i akt och bättre och nu i denna stund, poängtera och debattera regeringens nedskärningar och nedmontering av välfärden? Det finns ett rop om att tillfälligt slopa karensdagen. Varför inte utnyttja detta förslag och ställa sig enat bakom det? Och alternativa handlingsplaner – långt vida bättre än de regerande blå – skulle kunna ge mycket bra resultat genom den utåt sedda välviljan. Mycket ofta, när det gäller nationella kriser är att samhället sluter upp och stöder det regerande partiet. Oppositionen kan i sådana lägen endast dominera med hjälp av mediaflödet genom att snabbt sätta en kil mellan folk och regering och genom retorikens tekniker se till att den sitter på plats där. Så som det massmediala läget befinner sig nu under dessa tider av Svininfluensa misstänker jag att regeringen endast stärker sitt maktfäste… Det förvånar mig ofta hur lite svenska politiker förstår sig på media- och nyhetsflödet och att de så sällan vet att använda sig av det.

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print