Plot Device – kortfilm

”Plot Device” är svårt att översätta till svenska, kanske ”intrigpryl” är den mest ackurata, ehuru en sådan term av ett mer abstrakt slag sällan förtäljer särskilt mycket som gör namnet gripbart. (Ursäkta den krystade ordekvilibristiken) En...