Skolan skär ner på mediaundervisningen

I dag är det lärarnas dag – vilket firas stort i Kina. Jag tänkte att vi gemensamt kan skänka en tanke av förståelse och sympati till vår svenska lärarkår, som inte alls har lika bra villkor i detta land… Med den allt mindre och marginaliserade kåren av...