Top Gun konverteras till 3D

Paramount håller på att konvertera Tony Scotts ikoniska film  Top Gun (1986) till 3D. Än så länge är man bara i det första stadiet, men man har ändå lyckats konvertera hela fyra minuter.        Sekvenser med luftstrider är det som hittills konverterats till...