Fortsatt satsning på Tillgänglig Bio

För synskadade samt personer med läs- och skrivsvårigheter kommer det glädjande beskedet att regeringen fortsätter att satsa på Tillgänglig bio. När projektet avslutas 31 oktober 2014 ska minst fem syntolkade filmer och fem filmtitlar med uppläst text finnas och...