"The Sorcerer's Apprentice" – Trailer

Filmen ”The Sorcerer’s Apprentice” går upp på biodukarna den 16 juli 2010. Många månader dit för Nicholas Cage-fans kan tyckas. Filmen som är Disney-producerad ser ut att kunna bli rätt underhållande magi-action. Om den kan slå gamla ”The...