Kommande artikelserie om media i svenska skolan

Media har under den senare tiden tyvärr kommit i skymundan här i bloggen.  Jag har helt enkelt inte haft tid att fundera särskilt mycket över media på sista tiden. Därför har jag inte heller lyckats balansera bloggen särskilt väl, eller snarare inte lyckats infria...