Alan J Pakulas paranoiatrilogi

1970-talet var en gyllene era för Hollywood, och idag talar man ofta om att decenniet blev startskottet för superregissörer som Scorsese, Coppola och Spielberg. Det är ett välkänt faktum att de flesta moderna filmer står i skuld till dessa herrar. Men för mig är det...