Michael Bay lugnar TMNT fans

Michael Bay har fått ta emot många upprörda brev under de senaste dygnen. Bay håller nämligen på att uppdatera och omarbeta den enormt populära Serietidings-TVserie-film-TVspels-franchaisen med Teenage Mutant Ninja Turtles, eller TMNT. Det som Michael Bay ville var...