Kommande artikelserie om media i svenska skolan

Media har under den senare tiden tyvärr kommit i skymundan här i bloggen.  Jag har helt enkelt inte haft tid att fundera särskilt mycket över media på sista tiden. Därför har jag inte heller lyckats balansera bloggen särskilt väl, eller snarare inte lyckats infria...

Skolan skär ner på mediaundervisningen

I dag är det lärarnas dag – vilket firas stort i Kina. Jag tänkte att vi gemensamt kan skänka en tanke av förståelse och sympati till vår svenska lärarkår, som inte alls har lika bra villkor i detta land… Med den allt mindre och marginaliserade kåren av...