Filmkurser VT 2010 – Mediainstitutet IKM

 Filmkurser • Vårterminen 2010 • Yrkesinriktade kvalitetskurser ledda av professionella filmarbetare •  • Manus • Scripta • Scenografi • Dokumentär• Skådespelare för film och TV • Produktionsledarutbildning • Regiövningar • Ljussättning • Filmfoto • m.m....