Filmbildens fragmentation

I brist på kreativa idéer till denna filmblogg plockade jag fram en gammal bok av Jurij Lotman – Filmens semiotik och filmestetiska frågor (1973). Lagom tunn och tillräckligt lättläst för att orka med filmteoretiska spörsmål sent på nattkvisten. Och samtidigt...