The Box

Richard Kelly debuterade 2001 med Donnie Darko, en udda och fantastisk high school-film som hans senare verk alltid kommer stå i skuggan av. Faktum är att allt han gjort därefter mer eller mindre sågats av en enig kritikerkår och publik. Själv har jag inte ens velat...