Bra beslut av filminstitutet. Bra barnfilm behövs, inte bara här i Sverige. (pressmeddelande):

Filminstitutet återinför en barnfilmskonsulent 2017. Detta är en del av ett antal aktiviteter för att stärka barnfilmen och höja dess status.

– Vi tar nytt grepp om barnfilmen nästa år för att höja både kvalitet, kunskap och status, säger Filminstitutets vd Anna Serner.

Den nya rekryteringen sker samtidigt som Filminstitutet rekryterar en projektledartjänst om filmkunnighet. Dessa två nyckelpersoner, tillsammans med övriga som redan arbetar med barn/unga på Filminstitutet, ska se över både strategi och budget.

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print