Regissören David Lynch har inte missat en dags meditation på 40 år. Han menar att Transcendental Meditation, ”TM” är nyckeln till framgång gällande typ allt. Det säger han i en intervju till L.A. Times. Daglig stress blockerar oss, man måste ta bort det som blockerar vår fantasi och kreativitet. Om man vill ha nya idéer och inspiration måste man leta i sig själv. Det är ungefär det han säger, men också mycket mer. ” Stress can shut down so much in a human being. If you want to get rid of it, you transcend every day.” Det handlar om att ta ansvar för sig själv, eftersom lycka är något man skapar själv.

I think there’s a thing in life or something clicks, either you’re fed up with suffering or you become a kind of seeker, you sense there’s something more to life… There is a line, ‘know thyself’… It’s a beautiful, beautiful thing to experience that… True happiness is not “out there”; true happiness lies within.

Mästerregissören tror så mycket på meditation att David Lynch Foundation erbjuder TM gratis till de som inte har råd.

Läs den fascinerande intervjun med David Lynch i L.A. Times

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print