Nu har flera internationella tidningar uppmärksammat att Bechdeltestet får stöd av Svenska Filminstitutet. I The Guardian uppmärksammas Svensk films feminist-hysteriska jakt på jämlikhet och även att somliga faktiskt tycker att den har gått för långt. Men tidningen tar även upp amerikanska förhållanden och jag känner av en subtil underton som säger att man kanske borde ge en liten känga åt Hollywood:

Of the top 100 US films in 2011, women accounted for 33% of all characters and only 11% of the protagonists, according to a study by the San Diego-based Centre for the Study of Women in Television and Film.

Another study, by the Annenberg Public Policy Centre at the University of Pennsylvania, showed that the ratio of male to female characters in movies has remained at about two to one for at least six decades. That study, which examined 855 top box-office films from 1950-2006, showed female characters were twice as likely to be seen in explicit sexual scenes as males, while male characters were more likely to be seen as violent.

Vad är då Dechdeltestet? För att få “godkänt” måste filmen:

1. It [filmen] has to have at least two [named] women in it
2. Who talk to each other
3. About something besides a man

Bechdeltestet har alltså börjat fungera som en “A-märkning” av filmer. Men på den länkade sajtens egen sida sägs:

Vad är syftet med att A-märka film?
Att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film.

Viktigt! A-märkt film värderar INTE om filmen är bra/dålig, jämställd eller inte – utan är en liten upplysning om att ”i den här filmen så finns det visst två kvinnor med namn, som pratar med varandra om någonting annat än män”.

Nu förstår jag i och för sig inte varför det är viktigt eller varför så speciellt om att ”i den här filmen så finns det visst två kvinnor med namn, som pratar med varandra om någonting annat än män”. Varför ska man A-märka en film om det inte har någonting att göra med filmens kvalitet eller med någonting annat att göra? Jag kan bara upprepa min kommentar när Fiffi skrev om trenden: ”’En alldeles särskild dag’ kan inte blir A-märkt”. 

Det måste finna bättre sätt att uppmärksamma kvinnor i filmer, inte bara på grund av att de kanske talar om smink, hundar eller bebisar. Har kvinnorna en avgörande eller meningsfull betydelse för handlingen? Agerar de självständigt, utan hjälp av någon man?

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print