Tja, då vi fortsätter det asiatiska våldstemat från inlägget om wuxia-film med att diskutera Hong Kong-action i förhållande till Hollywood-action. Jag hittade ett intressant inlägg av filmforskaren David Bordwell i densammes filmblogg med titeln:”Bond vs. Chan: Jackie shows how it’s done” som jämför action från Hong Kong och Hollywood.

Jag är inte så förtjust i titeln på inlägget eftersom det ser ut att vara en jämförelse mellan Jackie Chan- och Bond-filmer. Men Bordwell gör intressanta jämförelser och kommer med bra poänger. Själv anser jag att både amerikansk och europeisk mainstreamfilm lider av ett “Hong Kong-komplex”. Man försöker efterapa och kopiera både visuell stil och filmiska metoder utan att vara särskilt framgångsrik.

Bordwell pekar ut exakt vilka problem det rör sig om och tar upp fyra punkter. I första hand handlar det om klarhet och tydlighet. I Hong Kong-filmer ser man tydligt vad som händer och hur resultatet blir. Bordwell nämner exempelvis The Expendables, men använder sig av bilder för att gå igenom exempel från Jackie Chan och Bond-filmer för att tydliggöra sina poänger. Läs texten själv på Bordwells filmblogg om du är intresserad. Särkilt intressant är texten om du själv planerar att spela in en actionscen. Där har du allt du behöver tänka på.

Som en parentes kan nämnas att Bordwell skrvit den bästa boken om Hong Kong-film som finns ute på marknaden, Planet Hong Kong. Och jag har hört rykten om att han själv planerade att flytta till Hong Kong en gång i tiden.

Nå, vad tycker du att det finns för skillnader mellan Hollywood- och Hong Kong-action?

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print