Satoshi Kon (1963-2010) är död. Jag har knappt själv hämtat mig från chocken. Det har varit svårt att hitta detaljer till dödsorsaken, men nu rapporteras om att Satoshi kon förlorade kampen mot sin pankreascancer, eller cancer i bukspottskörteln.

Pankreascancer är en relativt ovanlig cancerform. I tidiga skeenden går den att bekämpa genom att bukspottskörteln opereras bort. Men problemet med just den här formen av cancer är att den inte ger några särskilda symtom förrän i senare stadier då det redan är försent. Överlevnadsfrekvensen är därför mycket låg.

Satoshi Kon avled i Tokyo på tisdagen den 24 augusti, två månader innan han skulle ha fyllt 47 år.

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print