Hets (1944)

Media har under den senare tiden tyvärr kommit i skymundan här i bloggen.  Jag har helt enkelt inte haft tid att fundera särskilt mycket över media på sista tiden. Därför har jag inte heller lyckats balansera bloggen särskilt väl, eller snarare inte lyckats infria mina ursprungliga intentioner. Detta har väl sina naturliga förklaringar eftersom jag arbetar i snitt 125% och försöker hålla igång bloggen ovanpå detta. Tyvärr drabbar detta också kvaliteten i bloggen. Jag tycker förvisso att det är roligt att hålla koll på vad som händer i filmvärlden, men det känns inte riktigt tillfredsställande att ibland lägga ut korta filmnyheter utan att ha särskilt mycket att säga. Jag är också därför nästintill förvånad att det går så bra för bloggen som det faktiskt gör.

Hursomhelst har jag lyckats forska lite mer om mediaundervisning i den svenska skolan. Jag har också viss inblick eftersom jag ingår i Film Stockholms stab av film- och mediapedagoger, undervisat smått i gymnasieskolan, samt har arrangerat fortbildning i media för lärare. (Ja, engagera mig gärna om du är lärare eller skolledare.)

Jag håller på att sammanställa tankar och funderingar om just mediaundervisning och synen på media i svenska skolan och återkommer snart. Just nu planerar jag tre delar. Om det blir fler är jag osäker på. Det kommer i vilket fall att handla om synen på media i svensk skola, undervisningen och undervisningsformer.

Jag skall försöka ge mer plats åt media i framtiden här i bloggen. Och även om film som media och företeelse i samhället. Men samtidigt, som en inledande reflektion till kommande skriverier, så kan jag säga att det stora fokuset här i bloggen på just film, faktiskt speglar den syn många har på media, särskilt i skolan. Filmkonsumtionen utgör i själva bara en väldigt liten del av det egentliga mediaflödet men får utgöra merparten av undervisningen…

Om media i skolan intresserar dig, läs även: Skolan skär ner på mediaundervisningen

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print