Shinya Tsukamoto är en av de mest intressanta filmskapare jag känner till. I en rad filmer som Tetsuo, Tetsuo II: Body Hammer och Tokyo Fist berättar Tsukamoto i film nästintill utan att ta till ord. Långfilmerna består av bild- och filmexperiment som förmedlar känslostyrka av sällsynt slag. Oavsett om du uppskattar flmerna eller känslan, så måste du ändå om du sett filmerna tillstå att det är genuint filmskapande. Och förståelse av filmskapande på hög nivå.

Mitt under funderingarna över bilderna i Tetsuo-filmerna kom jag att fundera över en term, eller snarare bristen av en term. Det är en särskild blandning av människa och maskin. I Tetsuo-filmerna finns en organisk förening av människa och maskindelar av speciellt slag – filmerna “handlar” om människor som förvandlas (ofrivilligt) till maskiner och dödliga vapen.

Vi har en hel del vanliga och populära begrepp att ta till när det gäller robotar och människoliknande robotar. “Android” betyder robot rätt och slätt. Blade Runners “Replicant” är en maskin som liknar en människa, helt och hållet en “replica”, en kopia, men ändå enbart maskin. Och sedan har vi “Cyborg” – förkortning av “Cybernetic Organism” vilket brukar användas om människor, eller människodelar, som sammanblandas eller sätts ihop med maskindelar.

Robocop är en cyborg men Ash i Alien är en replicant. Så långt kan vi vara överens. Men en människa som förvandlas (ofrivilligt) till maskin? Det är i ett sådant scenario Sci-Fi och Horror smälts samman. Intressant att tänka på, men konstnären H.R. Giger som skapade Alien-monstret fascineras av ondska och gestaltar denna ofta i miljöer där just människa och maskin smälter samman. Det är dystopiska, mörka, skrämmande visioner som framträder. Liksom i Tetsuo. Även med samma sexuella förtecken som i den första Tetsuo-filmen. Är H.R Giger t.o.m. en något övertydlig inspirationskälla för Tsukamoto?

Så, vad kallar man en sådan ofrivillig varelse, en mänsklig sådan som förvandlas ofrivilligt till maskin? När jag tänker efter noggrant hittar jag ingen lämplig term. Jag saknar ett sådant namn, kanske du kan hjälpa till?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=A1WvLB8P-DM&w=620&h=380]

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print