Avatar har fått premiärer i Östasien, i Kina, Japan och Sydkorea. Siffrorna från det befolkningsrika Kina är oklara, även om de verkar se mycket bra ut.  

I Sydkorea krossar dock Avatar allt motstånd. Med 830.000 besökare över enbart över veckoslutet blev Avatar den mest sedda utländska filmen någonsin. Totalt sett har en skara sydkoreaner i storleksordningen som närmar sig hela Sveriges befolkning: drygt 8 miljoner biobesök! Det förra rekordet hölls av “Transformers: Revenge of the Fallen” som biobesöktes 7,44 miljoner gånger. Rapporten kommer från Sina.

Frågan är dock om Avatar tillåts tåga vidare med samma expressfart i Kina: I dagarna skrev nämligen en kinesisk filmkritiker, Raymond Zhou, att han befarade att Avatar kan komma att stoppas. Det är inte osannolikt med tanke på vilka tolkningsmöjligheter Avatar gör med tanke på kinesisk nutidshistoria; kritikern tänker bland annat på hur den kinesiska regeringen tvingat folk att överge sina hem på grund av moderniseringen av landet och städer:

“Groundbreaking special effects aside, the 3D movie has the themes of fighting colonialism, indiscriminate use of military forces and interracial relationships. But the moment the giant bulldozer appeared on screen, I had an “aha” epiphany: This movie is about today’s China, or, more accurately, there is a specific Chinese interpretation.

Avatar is, or could be seen as, a parable about the fight of ordinary people against the all-engulfing greed of real estate developers. In Chinese parlance, the Na’vi would be called “nail houses”, people who refuse to give up their legally owned properties. They protect their rights and houses – or trees in this case – and stick out like nails amid a field of debris.

I’m sure Cameron did not get his inspiration from the plight of Chinese “nails”. He was obviously referring to the wars George W Bush launched in the Middle East. But I’m not the only Chinese person who “twisted” this tale to fit our paradigm.

For example, when the Na’vi shoot arrows at the heavy machinery that crushes everything in its path, the scene that instantly come to my mind was the Shanghai woman, surnamed Pan, who used a homemade Molotov cocktail to thwart the rumbling bulldozers – albeit in vain. When the Na’vi hold a vigil reminiscent of the Zhang Yimou-directed Olympic Opening Ceremony, the sense of foreboding is so pervasive that I cannot help but think of Tang Fuzhen, the Chengdu woman who resorted to self-immolation to protest against “forced eviction”.

I wouldn’t be surprised if the authorities put a stop to the screening of this massive blockbuster – when too many people, as I do, read into it a connection with a reality that’s too close for comfort. But they cannot blame Cameron for “inciting unrest” among a restive populace unable to hold on to their rights of abode.”

Visst, det skrivs halvt ironisk, men ändå är det intressant vilket starkt intryck en kines kan få av filmen och vilka tolkningsmöjligheter som ges.

 Läs hela recensionen i CRI

Läs här i FilmMedia – Filmblogg om hur scenografin i Avatar inspirerats av kinesiska miljöer, eller om rasdiskussionen.

Mer läsning om Avatar hittar du i AB om filmtekniken, och om animationen.
I Expressen finns en trevlig analys av vad som döljer sig bakom försäljningssiffrorna. Och tack Mats för källorna – du är ett föredöme!

FilmMedia – Filmblogg

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print