Kultur skall spela större roll enligt Eu enligt en artikel i DN.

Vilken kultur? Vad menas med kultur? Konstnärslönen försvinner i Sverige. Sverige är väl ett Eu-land…? I vår del av Europa tycks kulturen spela allt mindre roll, iallafall för politikerna.

Fast i Stockholm t.ex. satsas faktiskt mycket pengar på kultur i skolan, kanske mer än någonsin tidigare. Och samtidigt försvinner mediaprogrammet och mediaundervisning blir frivillig. Läs mer här i FilmMedia Filmblogg: Skolan skär ner på mediaundervisningen

Nej, för att svara på frågan om vad som menas med kultur, så vill jag tillstå att med ‘kultur’ menas precis samma saker som förut: “finkultur” – alltså sådant som samhällets elit har råd och lust att pryda sina hem med (!) – så som “kultur” alltid har definierats. Vad innebär då kultursatsningen enligt EU? Att ytterligare några konstnärer får chans att visa upp sina alster?

Visst, det är också viktigt. Men idag sker kultur och kulturutbyte alltmer genom media, varav filmen är  ett av de absolut mest viktiga. Det finns inget annat medium i världen som skildrar samhället och vad som händer i den så väl som filmen. Det fins ingen annat konstform som lockar så många människor över så många olika kulturgränser. Film är en av de viktigaste kulturyttringar vi har i vår värld. Men filmen är fortfarande lägst rankad på kulturskalan…

Det råder förvisso en begreppsförvirring. Inte minst med tanke på det luddiga begreppet ‘media’. Konst, media, kultur … film? Begreppsförvirring är också något Stefan Jonsson verkar vara medveten om och ger uttryck för. “Att jobba med medier är inte att vara journalist”. Nej, man kan jobba med medier även i konstnärligt syfte, som så många filmskapare.

FilmMedia-Filmblogg

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print