Filmkurser • Vårterminen 2010

• Yrkesinriktade kvalitetskurser ledda av professionella filmarbetare •

 • Manus • Scripta • Scenografi • Dokumentär• Skådespelare för film och TV
• Produktionsledarutbildning • Regiövningar • Ljussättning • Filmfoto • m.m.

Mediainstitutet IKM 
(Institutet för kritisk mediaforskning)

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print