En vardaglig händelse illustrerar en inte alltför gammal generation tillhörande överklassens förhållande till media och modern teknik: Lärare mellan 45 och 60 år som undervisar på en av Stockholms absolut ‘finaste’ skolor uttrycker sig oförstående om deras ungdomars datorvanor. De anser att ny teknik förstör ungdomens språk, något som det förvisso är i stort sett sant, men samtidigt talar de om ny mediateknik på ett avståndstagande sätt. De förstår knappt ord som “programvara” och “youtube” är något de bara hört om i förbigående eller sett i någon rubrik på någon av kvällstidningarnas nätsidor. “Programvara? Kan du förtydliga vad du menar?” De vill absolut inte förstå att media utvecklas digitalt och att nyhetsflödet i världen sker till 99,5% digitalt. En inte alltför gammal generationen, tidigare än den som växte upp med en nes, eller lyckades tjata till sig en C-64 tycks ibland vara helt ovetande om verkliga förhållanden. Den yngre generationen samt de som förstår att handla med eller använda modern teknik förstår mediaflödet och kan behärska nyhetskanalerna. Tydliga exempel är fenomenet Obama, italienska mediamogulen Berlusconi och det svenska piratpartiet. En äldre generation, särskilt överklassen, isolerar sig från omvärlden och låter en yngre medel- och underklass dominera mediaflödet. Så tycks utvecklingen se ut runt om i världen. Det finns gott om exempel, betydligt fler än de nämnda. Kan detta sägas vara en modern form av klasskamp? Som en äldre överklass inte kan förstå på grund av dess oförmåga och ovillighet att inte ta sig till modern teknik?

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Yahoo! Buzz
  • Print